Portada > Actualitat > Notícies > Conveni a quatre bandes amb l'ADF

Conveni a quatre bandes amb l'ADF

09/06/2014

El mes de juny es va signar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Piera, l’Agrupació de Defensa Forestal de Piera i la Fedració d’ADF de l’Anoia, per a la gestió i l’execució dels plans del programa de suport als municipis, en matèria de prevenció d’incendis forestals.

Els incendis forestals són una clara i actual realitat del territori forestal i quan es produeixen, poden causar greus danys a persones, béns i espais naturals, per això el divendres 6 de juny, l’alcalde de Piera, Jaume S. Guixà i el president de l’ADF Piera, Antoni Cantí, van ser els primers a rubricar aquest conveni, també signat pel diputat delegat d’Espais naturals i Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Joan Puigdollers i el president de la Federació d’ADF de l’Anoia, Francesc Miquel Archela.

La Diputació desenvolupa des de l’any 1987, una línia de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals i l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, que es concreta en la redacció i revisió dels Plans territorials i en l’aportació econòmica corresponent  per dur-los a terme.

Els plans territorials de prevenció d’incendis forestals a què fa referència el conveni són:

-El PPI (Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals, el tenen 284 municipis i es revisa cada 4 anys).

-El PAM (Pla d’Actuació Municipal en emergències i incendis forestals, l’han redactat per a 257 municipis catalans i es revisa cada 4 anys).

-El PVI (Pla d’informació i Vigilància contra incendis forestals, operatiu durant el període de risc d’incendi forestal, el tenen 257 ajuntaments de 10 comarques diferents, hi participen 118 ADF i 9 Federacions d’ADF).

-El PPU (Pla de Prevenció d’incendis forestals en Urbanitzacions, el tenen 424 nuclis dispersos de la demarcació de Barcelona).

L’Ajuntament de Piera és qui té atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció d’incendis, així com en matèria de protecció del medi. La nova redacció d’un pla de protecció per als barris requereix una especialitat tècnica específica i d’anàlisi territorial que l’ajuntament rep de la Diputació.

Les agrupacions de defensa forestal són entitats privades, de caràcter associatiu, molt esteses i arrelades al territori, creades amb el principal objectiu de prevenir i lluitar contra els incendis forestals. El principal actiu que aporta l’ADF de Piera per a la realització d’aquesta tasca és el profund coneixement del medi en el qual desenvolupa la seva activitat.

Per la seva banda, la Federació d’ADF de l’Anoia té com a objectiu recolzar i complementar les activitats de prevenció i lluita contra els incendis de les ADF que estan federades.

El conveni estableix el marc de col·laboracions entre les quatre parts durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017 per a l’execució dels Plans esmentats amb anterioritat, pertanyents al programa de suport als municipis en matèria d’incendis forestals.

Prèviament, l’ADF de Piera ja va signar al febrer d’aquest any un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament a través del qual assumeix, a més de de les pròpies competències, l’obligació de participar i col·laborar en tots aquells actes locals en què se’ls requereixi, pel caràcter multitudinari o de perillositat.

Arxivat a: Protecció civil
Conveni a quatre bandes amb l'ADF