Portada > Actualitat > Notícies > Bonificacions en les taxes i impostos per a disminuir la pressió fiscal

Bonificacions en les taxes i impostos per a disminuir la pressió fiscal

01/02/2019

Els ajuts s’han de sol·licitar a l’Organisme de Gestió Tributària o a l’Ajuntament en el cas de la taxa de residus domèstics i comercials

L’Ajuntament de Piera vol recordar a la ciutadania que existeixen un seguit de bonificacions fiscals que permeten reduir el cost d’algunes taxes i impostos municipals. En el cas de l’impost de béns immobles (IBI) s’ofereix una reducció del 50 % de l’import del rebut a les famílies nombroses al seu habitatge habitual i als habitatges de protecció oficial durant els 3 primers anys. També s’aplica un 95 % de descompte en l’impost a aquelles propietats que siguin la seu d’una cooperativa agrícola.

Pel que fa a l’impost de vehicles de tracció mecànica, aquest està subvencionat un 100 % per a aquells vehicles considerats històrics i també per als clàssics que siguin membres d’un club d’automoció. Amb la voluntat de garantir la sostenibilitat, hi ha també un 75 % de descompte en l’impost per als vehicles elèctrics, híbrids o que funcionin amb GLP, i un 50 % per a aquells que contaminin menys de 120 grams de CO2 per quilòmetre.

El foment de l’ocupació i l’emprenedoria és una altra de les prioritats de l’actual equip de govern. De fet, s’aplica un descompte del 100 % en l’impost d’activitats econòmiques (IAE) a les cooperatives, un 50 % durant 5 anys a les empreses de nova creació i a aquelles que l’energia consumida per l’empresa sigui de fonts d’energia renovable pròpies. També, un 20 % a aquelles que incrementin la seva plantilla com a mínim un 10 % amb contractes indefinits.

Finalment, hi ha una bonificació del 100 % en l’impost sobre l’increment de valor de terrenys urbans si aquest és fruit d’una execució hipotecària i d'un 70 % si és fruit d’una herència per habitatge habitual del causant. Tots aquests descomptes en els rebuts s’han de sol·licitar prèviament a l’Organisme de Gestió Tributària.

En el cas de les taxes de residus municipals, cal sol·licitar les bonificacions a l’Ajuntament. S’aplicarà un 100 % de descompte en la taxa de residus domèstics de famílies amb uns ingressos inferiors a l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). Així mateix, amb la intenció de fomentar les pràctiques sostenibles, s’ofereix un descompte d’un 15 % en el rebut per als habitatges que facin compostatge casolà i un 10 % per fer ús de la deixalleria municipal un mínim de 12 cops l’any. Pel que fa a la taxa de residus comercials, s’ofereix un descompte d’un 10 % per l’ús d’aquest equipament municipal un mínim de 24 usos l’any. Així mateix, es bonifica amb un 100 % de la taxa aquells establiments en els quals la gestió dels residus la realitzi una empresa privada autoritzada.

Es recorda a la ciutadania que en la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2019 es va aprovar la gratuïtat de la taxa per censar animals domèstics.

 

Arxivat a: Hisenda
Calculadora
Bonificacions en taxes i impostos municipals 2019
Calendari fiscal 2019

Arxius adjunts