Portada > Actualitat > Notícies > S’exposen les contribucions especials del carrer del Parc

S’exposen les contribucions especials del carrer del Parc

08/07/2020

Els veïns i veïnes residents finançaran una part del condicionament de la zona degut a l’augment del valor que les obres causaran en les seves propietats

L’Ajuntament de Piera exposa a informació pública l'acord provisional de les de contribucions especials pels veïns i veïnes del carrer del Parc per a finançar el projecte de condicionament d’aquest vial ubicat al nucli urbà. Es tracta d’un carrer que actualment no està pavimentat per al vehicle rodat i amb importants deficiències en la zona destinada als vianants. La intenció és aprofitar les obres per a millorar també la xarxa de clavegueram, que actualment no es troba en bon estat.  

El cost previst del projecte és de 175.311 euros. L’Ajuntament assumirà la quantitat de 47.719,50 euros i la resta, 127.591,50 euros es finançaran amb les quotes que hauran d’abonar els veïns i veïnes del carrer, en les quals es tindrà en compte el valor cadastral de les finques i els metres lineals de façana. 

· Quines finques es troben afectades?

- L’obra suposarà una millora en tota la zona que engloba el carrer del Parc, el carrer Indústria i la plaça 1 d’Octubre (antiga plaça Mar i Cel) i, per tant, les finques afectades són les que es troben en aquesta zona.

· Si hem rebut una carta/notificació, on puc trobar informació amb relació al cost del projecte i les quotes dels contribuents?

- Tota la informació detallada la trobareu en els documents adjunts a aquesta notícia.

· Les quotes indicades són definitives?

- No, l’obra s’ha de licitar i el cost d’aquesta pot variar en el moment de l’adjudicació i, per tant, també variarien proporcionalment les quotes.

· Quan es pagaran?

- Un cop adjudicada i finalitzada l’obra es giraran els imports definitius de les contribucions especials a cada interessat. Estimem que el pagament no serà aquest any sinó de cara al 2021.

· Quines opcions de pagament de les quotes hi ha?

- Es pot realitzar el pagament en un sol cop o fraccionar-lo, ja que segons l’article 16 de l’ordenança fiscal número 21, l’Ajuntament podrà concedir, a sol·licitud del contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc anys. Aquesta sol·licitud s’haurà de demanar un cop finalitzada l’obra mitjançant instància a l’Ajuntament.

Arxivat a: Obres i serveis
Carrer del Parc

Arxius adjunts

  • Informe tècnic (PDF, 168 kB)
    Projecte de condicionament del carrer del Parc al casc urbà de Piera
  • Edicte (PDF, 356 kB)
    Exposició de l'Acord Provisional de la Imposició i Ordenació de Contribucions Especials
  • Acord provisional de ple (PDF, 187 kB)
    Imposició i ordenació de contribucions especials del carrer del Parc 2020