Ca l'Isidret

Vista del complex de Ca l’Isidret i Cal Casals a vol d’ocell (dècada de 1980)
Vista del complex de Ca l’Isidret i Cal Casals a vol d’ocell (dècada de 1980)
Diferents models de balustres fabricats a Ca l’Isidret (dècada de 1980)
Diferents models de balustres fabricats a Ca l’Isidret (dècada de 1980)
Terral i forns de Ca l’Isidret (2015)
Terral i forns de Ca l’Isidret (2015)
Pinyes vidriades que servien com a remat de teulades i tan- ques de moltes cases de la zona (dècada de 1980)
Pinyes vidriades que servien com a remat de teulades i tan- ques de moltes cases de la zona (dècada de 1980)

DE CASA DE PAGESOS A CASA DE TERRISAIRES

Casa pairal de la família d’hisendats Fàbregas construïda a principis del segle XIX fora de la vila murallada, al peu del torrent de Comelles, sota el turó on també s’arreceren Cal Jana (21), Cal Casals (23) i Cal Figueres. Sembla que el nom de la casa prové del diminutiu d’un dels primers propietaris de la casa, Isidre Fàbregas Raventós.

La casa és una construcció allargassada que disposa de planta baixa, pis i golfes. Compta amb un carener disposat paral·lelament a la façana, i hi té annexes diverses estances de l’època en què la casa acomplia una funció agrícola i posseïa terres de conreu.

L’any 1907, Àngela Monbert Tarrida, germana del terrissaire i propietari de la veïn