Portada > Actualitat > Notícies > Edicte eleccions generals 2015

Edicte eleccions generals 2015

03/11/2015

Consulteu el text de l'edicte de les eleccions generals 2015. Les llistes del cens electoral s'exposen a l'Ajuntament i les reclamacions es poden fer a les oficines municipals, del 2 al 9 de novembre.

De conformitat amb allò que preveu l'article 39.2 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General (Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny), posteriors modificacions i altres normes de legal aplicació, queden exposades al públic les llistes del cens electoral a fi i efecte de poder ser examinades i efectuar-hi les reclamacions que siguin procedents.

L'exposició tindrà lloc a l'Ajuntament i les reclamacions es podran dur a terme a les oficines municipals, des del dia 2 al 9 de novembre, durant les hores d'oficina.

A l'efecte de facilitar les comprovacions corresponents, caldrà presentar el document nacional d'identitat (DNI).

Tot això es fa avinent per al coneixement general i per a les reclamacions possibles.

Arxivat a: Política
Eleccions