Portada > Actualitat > Notícies > L’Ajuntament obre un procés de selecció per a incorporar sis nous treballadors

L’Ajuntament obre un procés de selecció per a incorporar sis nous treballadors

27/02/2019

El termini per optar a tres places vacants de tècnic/a d’administració general i tres d’administratiu/iva finalitzarà el dia 4 de març

L’Ajuntament de Piera ha aprovat les bases que han de regular la convocatòria de selecció de personal per a cobrir sis places vacants a la plantilla municipal. Tres d’aquestes places són de tècnic/a d’administració general. Entre les seves funcions hi haurà l’assessorament jurídic, l’estudi d’expedients administratius, l’elaboració d’ordenances i reglaments i la redacció d’informes. Les altres tres places són d’administratiu/va amb les tasques pròpies que corresponguin al seu lloc de treball.

El procés de selecció utilitzarà el procediment de concurs-oposició lliure. Les persones contractades treballaran a jornada complerta en règim de personal funcionari interí. 

Pel que fa als requisits necessaris per participar en aquest procés de selecció, cal tenir la nacionalitat espanyola, d’un altre membre de la Unió Europea o d’un país que permeti la lliure circulació de treballadors; cal haver fet els 16 anys i no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les seves funcions; és imprescindible no haver estat inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques i no trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació vigent; finalment, caldrà estar en possessió de la titulació requerida en cada cas. 

Per a participar en aquest procés de selecció cal omplir la sol·licitud que trobaran en l'enllaç adjunt i presentar-la, juntament amb la documentació original, a l’Ajuntament en el seu horari d’atenció al públic. El termini finalitzarà el dia 4 de març. Les persones que superin el procés de selecció però no siguin contractades romandran en una llista d’espera durant un període màxim de tres anys. La borsa de treball ha de permetre incorporar nous treballadors en casos de baixa mèdica, renúncia o si es produís una vacant. 

Arxivat a: Empresa i ocupació
Ajuts per a la creació d'ocupació

Arxius adjunts