Portada > Actualitat > Notícies > Aprovades les retribucions dels càrrecs electes per a la nova legislatura

Aprovades les retribucions dels càrrecs electes per a la nova legislatura

09/07/2019

En el ple extraordinari del passat dia 3 de juliol es van detallar les assignacions així com les dedicacions horàries dels regidors i regidores de l’equip de govern

El passat dia 3 de juliol es va celebrar un ple extraordinari en el qual es van aprovar les noves retribucions dels càrrecs electes per a la legislatura 2019-2023. Pel que fa a la partida dels sous dels càrrecs electes, aquesta s’ha vist incrementada en 9.185,64 € a causa d'un augment en la dedicació horària d’alguns regidors i regidores de l’equip de govern. Es tracta d’un augment del 6,13% respecte fa quatre anys, seguint les recomanacions de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 

Pel que fa a la dedicació horària, l’alcalde, Jordi Madrid i Roca, i el primer tinent d’alcalde, Josep Llopart Gardela, tindran dedicació exclusiva durant la legislatura. A diferència de Jaume Raventós, Margarita Rivademar, Neus Núñez i Josep Maria Rosell que tindran una dedicació parcial de 30 hores setmanals, i Jordi Pau que tindrà una dedicació de 20 hores setmanals. Anna Pallerols i Àngel Sabaté rebran assignació només per l’assistència als plens municipals, a les comissions informatives i a les juntes de govern. 

Els regidors i les regidores de l’oposició també veuran incrementades les seves retribucions per assistència a les sessions plenàries, que passaran de 250 a 265 € per sessió, i a les comissions informatives, que passaran de 150 a 160 € també per sessió. D’altra banda, els càrrecs de confiança augmenten a dos, que tindran dedicació completa i un sou brut anual de 25.500 €.

Pel que fa a les assignacions per als partits polítics aquestes es mantenen respecte a les anteriors, corresponent 105 € per partit polític i 75 € per cada regidor/a. 

Segons l’article 75 de la llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local, el topall per a municipis d'entre 5.001 i 10.000 habitants és de 46.650,47 € i per a municipis d’entre 10.001 i 20.000 habitants és de 51.833,84 €. En el cas de Piera, amb 15.362 habitants, la retribució més elevada és la de l’alcalde, Jordi Madrid, amb un sou de 48.566,18 € bruts anuals, suposant aproximadament uns 2498,27 € nets al mes, repartits en 14 pagues anuals, acostant-se més als municipis d'entre 5.001 i 10.000 habitants que no pas als d'entre 10.001 i 20.000 habitants.

Arxivat a: Administració local
Ajuntament