Portada > Actualitat > Notícies > Llistat d’admesos per cobrir dues places d’agent de la Policia Local

Llistat d’admesos per cobrir dues places d’agent de la Policia Local

16/12/2020

Els aspirants poden consultar si continuen en el procés de selecció i, en cas d’haver estat exclosos, tenen deu dies hàbils per a presentar reclamacions

L’Ajuntament de Piera ha publicat el llistat d’aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció per cobrir dues places vacants d’agent de la Policia Local, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure. Les dues persones que obtinguin millor resultat passaran a ser funcionaris/àries de carrera i la resta passaran a formar part d’una borsa de treball per a cobrir futures vacants, baixes o necessitats puntuals. Els motius d’exclusió són, principalment, no haver acreditat la titulació requerida, la manca de documentació o haver fet alguna de les gestions necessàries fora de termini.

Les persones que no hagin superat aquesta primera fase del procés, tal i com estableixen les bases, tenen deu dies hàbils a partir de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini màxim de 30 dies. 

La data dels exàmens i el protocol de seguretat de mesures preventives per la COVID-19, s’anunciaran quan es publiqui la llista definitiva de candidatures. 

Podeu consulteu el llistat d’admesos i exclosos en el document adjunt.

Arxivat a: Seguretat ciutadana
Policia Local

Arxius adjunts