Portada > Actualitat > Notícies > S’aprova un nou reglament per al mercat de venda ambulant

S’aprova un nou reglament per al mercat de venda ambulant

13/04/2021

L’anterior normativa havia quedat obsoleta atès que en els darrers anys el mercat ha canviat d’ubicació i ha augmentat el nombre de parades

El ple de l’Ajuntament ha aprovat inicialment el nou reglament del mercat no sedentari de Piera. Es considera venda no sedentària la realitzada per comerciants, de manera periòdica, en els perímetres i en els llocs degudament autoritzats pel consistori. L’actual normativa havia quedat obsoleta atès que el mercat ha canviat d’ubicació i té un volum més gran de parades i nous paradistes. A més, les noves lleis aprovades en els darrers anys fa necessari un reglament que estableixi les normes i drets dels paradistes així com les obligacions de l’Ajuntament envers els mateixos paradistes i les persones usuàries. 

La nova normativa determina que el mercat setmanal se celebrarà cada dissabte, excepte si cau en festiu. Les parades s’hauran d’instal·lar de 7.30 a 9 hores i desmuntar de 13 a 14 hores. A les 9 hores els llocs de venda hauran d’estar en disposició per començar la seva activitat. 

L’Ajuntament fixarà la quantitat màxima de places o parades de venda del mercat i podrà fixar el nombre màxim de venedors per a un determinat article, tenint en compte la varietat de l’oferta comercial existent al mercat i al municipi. Les llicències tindran una durada de 15 anys, tot i que els titulars estan obligats a acreditar anualment que estan al corrent de les seves obligacions tributàries. A més, els paradistes tindran l’obligació de pagar les taxes que determini la corresponent ordenança fiscal per l’ocupació de la via pública. 

El nou document es troba actualment en exposició pública.

Arxivat a: Comerç
Venda ambulant