Portada > Actualitat > Notícies > Piera disposa d’un inventari de camins municipals d’ús públic

Piera disposa d’un inventari de camins municipals d’ús públic

14/04/2021

El treball realitzat ha permès identificar 358 vials o camins diferenciats que donen accés als nuclis, barris, masies i zones d’interès paisatgístic de la vila

En el darrer ple municipal es va aprovar inicialment un inventari de camins públics de Piera que permetrà posar en valor aquesta xarxa viària que té funcions socials i econòmiques d’especial interès en l’àmbit local. De fet, als tradicionals usos veïnals i agrícoles dels camins, s’hi afegeixen ara d’altres com la gestió del medi ambient, la vigilància i la protecció civil, el lleure o el turisme.   

L’inventari s’ha realitzat per la necessitat d’identificar en un document específic els diferents camins que donen accés a nuclis, barris, urbanitzacions, masies i cases rurals, camps, infraestructures diverses, zones d’interès paisatgístic i elements hidrogràfics de la vila. Així mateix, la seva elaboració permetrà a l’Ajuntament complir amb les seves obligacions de gestionar el viari públic. 

El document inclou una memòria explicativa, les fitxes dels diferents camins i els plànols. El treball realitzat ha permès classificar un total de 358 vials o camins diferenciats de titularitat municipal, amb independència de les característiques morfològiques dels vials i del seu estat de conservació. 

El catàleg estarà en exposició pública durant un termini de 3 mesos per tal que qualsevol persona interessada el pugui consultar i presentar-ne, si s’escau, al·legacions o suggeriments.

Arxivat a: Medi ambient
Camins municipals