Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2011-2014) > Sessió Pública Ordinària - 24 DE SETEMBRE 2014

Sessió Pública Ordinària - 24 DE SETEMBRE 2014

Sala de Plens - 21 h

Sessió que compta amb l'hora prèvia per atendre les preguntes dels vilatans.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Majoria absoluta. VF: UAM, PxC, IV-EUiA-E, PSC, Sr. José Maurenza (PP), ERC i CiU. Abstenció: Sr. Manuel G. Pavón (PP).

2.- Ratificació de l’acord número 37 de la JGL de 21 de juliol de 2014 sobre aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració del projecte Popet. Majoria absoluta. VF: UAM, PxC, IV-EUiA-E, PSC, Sr. José Maurenza (PP), ERC i CiU. Abstenció: Sr. Manuel G. Pavón (PP).

3.- Ratificació de l’acord número 38 de la JGL de l’1 de setembre de 2014 sobre recurs contra l’acord de suspensió de llicències. Majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstenció: UAM, PxC, IV-EUiA-E, PP i PSC.

4.- Aprovació de la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de l’edifici SI Salvador Claramunt. Unanimitat.

5.- Moció del PSC per adoptar, de manera immediata, un “Pla de recolzament a l’alimentació infantil”. Unanimitat.

6.- Moció de suport al Correllengua 2014. Unanimitat.

7.- Moció de suport a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. Majoria absoluta. VF: UAM, IV-EUiA-E, ERC i CiU. Abstenció:  Manuel G. Pavón (PP) i PSC. VC: PxC i Sr. José Maurenza (PP).

8.- Moció d’ICV-EUiA per a l’elecció democràtica dels alcaldes i de les alcaldesses. Majoria absoluta. VF: UAM, PxC, IV-EUiA-E, PSC, ERC i CiU. Abstenció:  Manuel G. Pavón (PP). VC: Sr. José Maurenza (PP).

9.- Moció d’ICV-EUiA per a la municipalització dels serveis públics externalitzats de l’Ajuntament de Piera. Desestimada. VF: IV-EUiA-E, UAM, PxC i PSC. Abstenció: PP. VC: ERC i CiU

10.- Control d’òrgans de govern.

11.- Precs i preguntes.