Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2011-2014) > Sessió Pública Ordinària - 25 SETEMBRE 2013

Sessió Pública Ordinària - 25 SETEMBRE 2013

Sessió Pública Ordinària

Dimecres 25 de setembre de 2013, 21 hores, Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Unanimitat.

2.- Ratificació de l’acord número 15 de la Junta de Govern Local de data 2 de setembre de 2013, d’aprovació del conveni amb la Diputació de Barcelona pel Programa de Qualificació Professional Inicial. Unanimitat.

3.- Ratificació de l’acord número 16 de la Junta de Govern Local de data 2 de setembre de 2013, d’aprovació del conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per la cessió d´ús d’uns habitatges. Unanimitat.

4.- Ratificació de l’acord número 17 de la Junta de Govern Local de data 2 de setembre de 2013, d’aprovació del conveni amb el DPTOP, ATM, FFCC i l’empresa Montferri Hermanos S.L. per a la millora del servei de transports. Majoria absoluta. VF: PP, ERC, CIU. Abstenció: PXC, UAM, PSC. VC: IV-EUiA-Entesa.

5.- Aprovació de les festes locals per al 2014. Unanimitat.

6.- Moció demanant que el Penedès sigui circumscripció electoral en la propera llei electoral de Catalunya. Majoria absoluta. VF: UAM, PSC, ERC i CIU. Abstenció: PXC, IV-EUiA-Entesa i Sr. Manuel González (PP). VC: Sr. José Maurenza (PP).

7.- Control d’òrgans de govern.

8.- Precs i preguntes.