Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2011-2014) > Sessió Pública Ordinària - 20 MARÇ 2013

Sessió Pública Ordinària - 20 MARÇ 2013

Sessió Pública Ordinària - 20 MARÇ 2013

Dimecres 20 de març de 2013, 21 hores, Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Unanimitat.

2.- Ratificació acord núm. 14 JGL 18-02-2013 sobre aprovació conveni amb l’Associació Dones amb Empenta. Majoria absoluta. VF: PSC, ERC, CiU, UAM, PxC, IC-EUiA-Entesa, Sr. José Maurenza (PP). Abstenció: Manuel G. Pavón (PP).

3.- Ratificació acord núm. 15 JGL 18-02-2013 sobre aprovació conveni amb l’Associació Indimash. Majoria absoluta. VF: IC-EUiA-Entesa, PSC, ERC, CiU, UAM i Sr. José Maurenza (PP). Abstenció: PxC i Manuel G. Pavón (PP).

4.- Ratificació acord núm. 24 JGL 25-02-2013 sobre aprovació de conveni amb l’Associació “Art a l’Abast”. Majoria absoluta. VF: IC-EUiA-Entesa, PSC, ERC, CiU, UAM i Sr. José Maurenza (PP). Abstenció: PxC i Manuel G. Pavón (PP).

5.-Ratificació acord núm. 27 JGL 25-02-2013 sobre aprovació de sol·licituds d’inclusió al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya pel període 2013-2016. Majoria absoluta. VF:, ERC, CiU, UAM i Sr. José Maurenza (PP). Abstenció: IC-EUiA-Entesa,  PSC i PxC. VC: Manuel G. Pavón (PP).

6.- Ratificació acord núm. 29 JGL 25-2-2013 sobre informe favorable a la modificació de tarifes de ANAIGUA. Majoria Absoluta. VF: ERC i CiU. VC: IC-EUiA-Entesa, PxC, UAM, PP i PSC.

7.- Ratificació acord núm. 23 JGL 04-03-2013 sobre aprovació conveni amb l’Associació “Amics del Pubillatge”. Majoria absoluta. VF: IC-EUiA-Entesa, UAM, PP, PSC, ERC i CiU. Abstenció: PxC.

8.- Ratificació acord núm. 22 JGL 04-03-2013 sobre aprovació annex del conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia pel servei de recollida selectiva. Majoria Absoluta. VF: ERC, CiU i Sr. Manuel G. Pavón (PP). Abstenció: IC-EUiA-Entesa, UAM, PxC, Sr. José Maurenza (PP) i PSC.

9.- Aprovació barems socials per al 2013. Majoria absoluta. VF: IC-EUiA-Entesa, UAM, PxC, PSC, ERC, CiU, Sr. José Maurenza (PP). Abstenció: Manuel G. Pavón (PP).

10.- Aprovació definitiva del pressupost per al 2013. Majoria absoluta. VF:, ERC i CiU. Abstenció: PxC i VC: IC-EUiA-Entesa, UAM, PP i PSC.

11.- Aprovació del compte de recaptació de l’exercici 2012. Majoria absoluta. VF:, ERC i CiU. Abstenció: IC-EUiA-Entesa, PxC. UAM, PP i PSC.

12.- Aprovació del compte de recaptació de multes de l’exercici 2012. Majoria absoluta. VF:, ERC i CiU. Abstenció: IC-EUiA-Entesa, PxC. UAM, PP i PSC.

13.- Aprovació del Pla específic municipal d’emergències per Fires del Sant Crist. Majoria absoluta. VF:, UAM. PP, CiU, ERC i PSC. Abstenció: PxC i IC-EUiA-Entesa.

14.- Moció presentada per tots els grups municipals sobre els estudis de grau d’enginyeria que imparteix el CETI. Unanimitat.

15.- Moció presentada per tots els grups municipals contra la supressió de la paga extraordinària als funcionaris de Catalunya al 2013. Unanimitat.

16.- Moció presentada pels grups d’IC-EUiA-Entesa, PxC, PSC, ERC, CiU i UAM sobre avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. Majoria absoluta. VF: IC-EUiA-Entesa, PxC, PSC, ERC, CiU i UAM. Abstenció: PP.

17.- Moció presentada pels grups d’IC-EUiA-Entesa, PxC, PSC, ERC, CiU i UAM instant al Govern de l’Estat a mantenir el poder adquisitiu de les pensions. Majoria absoluta. VF: IC-EUiA-Entesa, PxC, PSC, ERC, CiU i UAM. Abstenció: PP.

18.- Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA-E proposant celebrar el 82è aniversari de la II república. Majoria absoluta. VF: IC-EUiA-Entesa, UAM, PSC, ERC i CiU. Abstenció: PxC i PP.

19.- Control d’òrgans de govern.

20.- Precs i preguntes.