Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2011-2014) > Sessió Pública Extraordinària - 30 OCTUBRE 2012

Sessió Pública Extraordinària - 30 OCTUBRE 2012

Sessió Pública Extraordinària - 30 OCTUBRE 2012

Dimarts 30 d'octubre de 2012, 21.30 hores, Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera

ORDRE DEL DIA:

1.- Sorteig dels membres de les meses per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 25 de novembre de 2012.

2.- Ratificació del decret d’alcaldia 283 28-09-2012 de canvi d’actuació del PUOSC, Camp Poliesportiu. Majoria absoluta. VF: CiU i ERC. Abstenció: PP, PxC, UAM i IC-EUiA-Entesa. VC: PSC.

3.- Ratificació del decret d’alcaldia 284 28-09-2012 de canvi d’actuació del PUOSC, Bosc de l’Àliga. Majoria absoluta. VF: CiU, ERC, PSC i PxC. Abstenció: PP, IC-EUiA-Entesa i UAM.

4.- Ratificació de l’acord  núm. 36 JGL 8-10-2012 sobre convocatòria de subvencions per a la realització d’accions de formació adreçades a treballadors/ores desocupats/ades. Unanimitat.

5.- Ratificació de l’acord núm. 8 de la JGL 15-10-2012 sobre adaptacions retributives per situacions d’IT del Real-Decreto 20/2012. Majoria absoluta. VF: CIU, ERC, PxC i PP. Abstenció: PSC, UAM i IC-EUiA-Entesa.

6.- Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2013. Majoria absoluta. VF: CiU, ERC. Abstenció: PP, PXC i UAM. VC: PSC i IC-EUiA-Entesa.

7.- Aprovació de la declaració de no disponibilitat dels crèdits corresponents a les pagues extres de desembre del personal. Majoria absoluta. VF: CIU, ERC i PP. VC: PSC, PxC, UAM i IC-EUiA-Entesa.

8.- Aplicació de la reducció de les percepcions econòmiques de càrrecs electes i personal eventual equivalent a la paga extraordinària de desembre. Unanimitat.

9.- Aprovació de l’autorització de disposició d’ús dels espais del CAP el Servei Català de la Salut. Majoria absoluta. VF: CiU, ERC, PSC, PP, PxC i UAM. Abstenció: IC-EUiA-Entesa.

10.- Acceptació dels ajuts i la normativa del PUOSC per a l’actuació “Planta de tractament d’aigües residuals a Can Bou”. Majoria absoluta. VF: CiU, ERC, PSC, PP, PXC i UAM. Abstenció: IC-EUiA-Entesa.

11.- Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases per al curs 2012-2013. Majoria absoluta. VF: CiU, ERC, IC-EUiA-Entesa i el Sr. Manuel González Pavón del PP. Abstenció: Sr. José Maurenza Franco del PP i PSC. VC: PxC i UAM.

12.- Aprovació de la declaració municipal d’independència de Catalunya. Majoria absoluta. VF: CiU i ERC. Abstenció: PSC, UAM i IC-EUiA-Entesa. VC: PP i PxC