Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2011-2014) > Sessió Pública Ordinària -25 JULIOL 2012

Sessió Pública Ordinària -25 JULIOL 2012

Dimecres 25 de juliol de 2012 21.00h Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera

Sessió que compta amb l'hora prèvia per atendre les preguntes del públic assistent.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Majoria absoluta. A favor: CiU, ERC, PP, UAM PXC, ICV-EUiA-Entesa. Abstenció: PSC

2.- Ratificació de l’acord 23 de la JGL de 18-06-2012 sobre aprovació de l’adhesió al servei de gestió de residus especials municipals. Majoria absoluta. A favor: CiU, ERC, PSC, PP, PxC. Abstenció: UAM i ICV-EUiA-Entesa

3.- Ratificació de l’acord 24 de la JGL de 25-06-2012 sobre sol.licitud de pròrroga del conveni de l’ICASS. Majoria absoluta. A favor: CiU, ERC, PSC, PP, PxC i UAM. Abstenció: ICV-EUiA-Entesa

4.- Ratificació de l’acord 38 de la JGL de 02-07-2012 de modificació d’horaris de prestació del servei de llar d’infants municipal. Majoria absoluta. A favor: CiU, ERC, PP i PxC. Abstenció: PSC, UAM, UAM i ICV-EUiA-Entesa

5.- Ratificació de l’acord 23 de la JGL de 09-07-2012 d’aprovació del conveni de col·laboració amb l’AOC. Unanimitat

6.- Aprovació del compte general del pressupost de 2011. Majoria absoluta. A favor: CIU i ERC. Abstenció: PP, PxC i UAM. En contra: PSC i ICV-EUiA-Entesa

7.- Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de l’administració electrònica. Unanimitat

8.- Aprovació del Pla local de Joventut 2012-2014. Majoria absoluta. A favor: CiU, ERC, PP i UAM. Abstenció: PSC, PxC i ICV-EUiA-Entesa

9.- Aprovació de les festes locals pel 2013. Unanimitat.

10.- Aprovació de convenis per a l’execució del camí Romeu. Majoria absoluta. A favor: CiU, ERC, PSC, PP, PxC, UAM. Abstenció: ICV-EUiA-Entesa

11.- Acceptació dels ajuts i normativa del PUOSC per a l’actuació “Tancament exterior, pista esportiva del pavelló municipal”. Majoria absoluta. A favor: CiU, ERC, PP, PxC, UAM. Abstenció: PSC i ICV-EUiA-Entesa

12.- Moció de suport als centres especials de treball i els serveis d’inserció a l’empresa ordinària per a la integració al mercat de treball dels col·lectius amb especials dificultats. Unanimitat.

13.- Moció sobre el transport escolar obligatori i gratuït a Piera. Desestimada.  A favor: PSC, PP, PxC, UAM i ICV-EUiA-Entesa. En contra: CiU i ERC

14.- Moció en relació a les mesures adoptades pel govern de l’estat en el Reial Decret Llei 20/2012. Retirada de l’ordre del dia.

15.- Control d’òrgans de govern.

16.- Precs i preguntes.