Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2011-2014) > Sessió Pública Ordinària -26 SETEMBRE 2012

Sessió Pública Ordinària -26 SETEMBRE 2012

Dimecres 26 de setembre de 2012 21.00h Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera

Sessió que compta amb l'hora prèvia per atendre les preguntes del públic assistent.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Unanimitat
2.- Inscripció de necessitats al Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la
Diputació de Barcelona. Unanimitat
3.- Declaració d’utilitat pública de les obres del centre SI Salvador Claramunt. Majoria
absoluta. VF: CiU, ERC, PSC, PP, UAM, PxC. Abstenció: IC-EUiA-Entesa
4.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya per al Pla Educatiu d’entorn. Unanimitat
5.- Moció proposant sol·licitar la creació d’una oficina d’informació, assessorament i
mediació hipotecària. Retirada
6.- Declaració en defensa del món local i de la seva autonomia. Majoria absoluta. VF:
CiU, ERC, PSC, UAM, PxC i IC-EUiA-Entesa. Abstenció: PP
7.- Control d’òrgans de govern
8.- Precs i preguntes