Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2011-2014) > Sessió Pública Ordinària -28 MARÇ 2012

Sessió Pública Ordinària -28 MARÇ 2012

Dimecres 28 de març de 2012 21.00h Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera

Sessió que compta amb l'hora prèvia per atendre les preguntes del públic assistent.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

1.- Aprovació de les actes anteriors. Unanimitat
2.- Ratificació de l’acord núm. 26  de la J.G.L. de 12/03/2012. Unanimitat
3.- Aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2012. Majoria Absoluta VF:CiU/ERC/Manuel González Pavón(PP) Abst:UAM/PxC VC:PSC/ICV-EUiA-E/José Maurenza (PP)
4.- Aprovació del compte de la gestió recaptatòria de l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2011. Majoria Absoluta VF:CiU/ERC/PSC/PP/UAM/PxC Abst:ICV-EUiA-E
5.- Aprovació del compte de la gestió recaptatòria de multes de l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2011. Majoria Absoluta VF:CiU/ERC/PSC/PP/UAM/PxC Abst:ICV-EUiA-E
6.- Supressió del servei públic de vivers d’empreses, derogació del reglament regulador i dissolució i liquidació de la societat VIVEX. Majoria Absoluta VF:CiU/ERC/PSC/PP/UAM/PxC Abst:ICV-EUiA-E
7.- Aprovació definitiva del Reglament de les instal·lacions esportives. Majoria Absoluta VF:CiU/ERC/PP Abst:PSC/UAM/PxC VC:ICV-EUiA-E
8.- Aprovació de l’àmbit d’actuació en l’execució del projecte de construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals a Can Canals, primer sector. Majoria Absoluta VF:CiU/ERC/PP Abst:PSC//UAM/PxC/ICV-EUiA-E
9.- Aprovació Pla específic municipal d’emergències pels correfocs. Majoria Absoluta VF:CiU/ERC/PSC/PP/UAM/PxC Abst:ICV-EUiA-E
10.- Aprovació del conveni de col·laboració amb Creu Roja Anoia pel 2012. Majoria Absoluta VF:CiU/ERC/PSC/PP/UAM/PxC Abst:ICV-EUiA-E
11.- Aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Dones amb Empenta pel 2012. Unanimitat
12.- Moció del grup municipal PSC-PM contra la reforma laboral imposada pel govern de l’Estat.Votació conjunta*
13.- Moció del grup municipal d’ICV-EUiA-E de rebuig a la reforma laboral i suport a la convocatòria de vaga general del 29 de març de 2012. Votació conjunta*
14.- Moció del grup municipal d’ICV-EUiA-E  per celebrar el 81è aniversari de la II República. Majoria Absoluta VF:CiU/ERC/PSC/UAM/ICV-EUiA-E Abst:PP/PxC
15.- Moció del grup municipal PxC contra la reforma laboral. Votació conjunta*
16.- Moció del grup municipal PxC per suprimir el registre municipal d’unions de fet i del Reglament d’Organització i funcionament del registre municipal d’unions estables de parella. Ajornada
17.- Moció per posar el nom «Plaça Jove» a la plaça entre els carrers Pau Claris i Piereta. Unanimitat
*Moció conjunta (PSC/UAM//PxC/ICV-EUiA-E) de rebuig a la reforma laboral i en suport a la vaga general del 29.3.12. Majoria Absoluta VF:ERC/PSC/UAM/PxC/ICV-EUiA-E Abst:CiU/PP
18.- Control d’òrgans de govern.
19.- Precs i preguntes.