Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2011-2014) > Sessió Pública Ordinària - 28 NOVEMBRE 2012

Sessió Pública Ordinària - 28 NOVEMBRE 2012

Sessió Pública Ordinària - 28 NOVEMBRE 2012

Dimecres 28 de novembre de 2012, 21 hores, Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera.

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. L’acta del 26/09/2012 s’aprova per unanimitat. L’acta del 30/10/12, s’aprova per unanimitat.

2.- Ratificació de l’acord núm. 23 JGL 5-11-2012 aprovació presentació programa per a la realització d’una actuació ocupacional. Majoria Absoluta. VF: CiU, ERC, PSC, PP, UAM, PxC. Abstenció: IC-EUiA-Entesa.

3.- Aprovació dels convenis urbanístics per a l’execució del projecte del camí Romeu.Majoria absoluta. VF: CiU, ERC, PP, PxC. Abstencions: PSC, UAM,IC-EUiA-Entesa.

4.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Anoia per al finançament del servei de transport escolar no obligatori de l’escola Herois del Bruc i de l’INS Guinovarda per al curs 2011-2012. Majoria Absoluta. VF: CiU, ERC, PSC, PP, UAM, PxC. Abstenció: IC-EUiA-Entesa.

5.- Aprovació del conveni amb la Companyia Immobiliària Gran Piera SL sobre cessió temporal d'ús d’un terreny. Majoria Absoluta. VF: CiU, ERC, PSC, PP, UAM, PxC. Abstenció: IC-EUiA-Entesa.

6.- Aprovació inicial de l’ordenança de creació i regulació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal. Unanimitat.

7.- Aprovació del 4t protocol addicional al conveni de 22/09/2008 amb el DPTOP, ATM, FFGC i Montferri Hermanos SL per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera del 2012. Majoria Absoluta. VF: CiU, ERC, PSC, PP, UAM, PxC. VC: IC-EUiA-Entesa.

8.- Moció presentada pels grups municipals PSC i ICV-EUiA-E de la plataforma d’afectats per la hipoteca de l’Anoia. Unanimitat.

9.- Control d’òrgans de govern.

10.- Precs i preguntes.