Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2011-2014) > Sessió Pública Ordinària - 28 SETEMBRE 2011

Sessió Pública Ordinària - 28 SETEMBRE 2011

Dimecres 28 de setembre de 2011 21.00h Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera

Sessió que compta amb l'hora prèvia per atendre les preguntes del públic assistent.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS::

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Unanimitat
2.- Aprovació del Compte General del pressupost de 2010. Majoria Absoluta VF:CiU/ERC/PSC/PxC Abst:PP VC:UAM/IC-EUiA-E
3.- Aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal. Majoria Absoluta VF:CiU/ERC/PxC/IC-EUiA-E  VC:PSC/PP/UAM
4.- Aprovació definitiva del Pla Bàsic de Protecció Civil. Majoria Absoluta VF:CiU/ERC/PxC Abst:UAM VC:PSC/PP/IC-EUiA-E
5.- Aprovació del conveni de col·laboració amb Aula Municipal de Música. Majoria Absoluta VF:CiU/ERC/IC-EUiA-E Abst:UAM VC:PSC/PP/PxC
6.- Aprovació de l’esborrany de conveni de col·laboració a signar amb Gas Natural, Distribución SDG, SA Majoria Absoluta VF:CiU/ERC Abst:PSC/PP/PxC/UAM/IC-EUiA-E
7.- Moció (CiU-ERC-PSC-UAM-IC-EUiA-E) de suport a la immersió lingüística a les escoles. Majoria Absoluta VF:CiU/ERC/PSC/UAM/IC-EUiA-E Abst:PP/PxC
8.- Moció sobre l’anul·lació de la prohibició del pas de tractors i vehicles lents per la C-15. Unanimitat
9.- Control d’òrgans de govern.   
10.- Precs i preguntes.