Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2011-2014) > Sessió Pública Ordinària - 29 MAIG 2013

Sessió Pública Ordinària - 29 MAIG 2013

Sessió Pública Ordinària

Dimecres 29 de maig de 2013, 21 hores, Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Unanimitat.

2.- Ratificació acord núm. 24 JGL de 11 de març de 2013 d’adhesió al conveni de col.laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels SIG de residus de piles i d’acumuladors. Majoria absoluta. VF: PxC, PSC, ERC, CiU, UAM i Sr. Josep Maurenza (PP). Abstenció: Manuel G. Pavón (PP) i IC-EUiA-Entesa.

3.- Ratificació acord núm.36 JGL 25 de març de 2013 informe modificació tarifes d’aigua de la Companyia d’Aigües Anoia S.A. Majoria absoluta. VF: ERC i CiU.  Abstenció: PxC i Manuel G. Pavón (PP). VC:  UAM, Sr. Josep Maurenza (PP), PSC i IC-EUiA-Entesa.

4.- Ratificació acord núm. 20 JGL 8 d’abril de 2013 aprovació conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l’ADF Piera per a la participació al Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2013. Unanimitat.

5.- Ratificació acord núm. 21 JGL 8 d’abril de 2013 aprovació conveni col·laboració amb l’entitat Falcons de Piera. Majoria absoluta. VF: UAM, PxC, PP, PSC, ERC i CiU. Abstenció: IC-EUiA-Entesa.

6.- Ratificació acord núm.31 JGL 22 d’abril de 2013 aprovació conveni donació d’un terreny partida “Camí Espatllat”. Unanimitat.

7.- Ratificació acord núm.30 JGL 22 d’abril aprovació conveni amb l’ADF per la col.laboració en la prevenció d’incendis.Unanimitat.

8.- Ratificació acord núm.22 JGL 2 de maig de 2013 aprovació conveni amb l’Associació Dispiera. Unanimitat.

9.- Ratificació acord núm.40 JGL 13 de maig de 2013 aprovació conveni amb l’Ajuntament d’Igualada pel projecte “Anoia Activa”. Unanimitat.

10.- Sol·licitud de pròrroga del conveni interadministratiu de concertació de places amb l’ICASS. Unanimitat.

11.- Aprovació definitiva dels barems socials pel 2013.Unanimitat.

12.- Modificació de preus de la llar d’infants municipal per al curs 2013-2014. Majoria absoluta. VF: PxC, PP, PSC, ERC i CiU. Abstenció: UAM, PSC i IC-EUiA-Entesa.

13.- Aprovació bonificació 95 % ICIO Escola Apiària. Majoria absoluta. VF: UAM, PxC, PP, PSC, ERC i CiU. Abstenció: IC-EUiA-Entesa.

14.- Moció del PSC per demanar la contiuïtat del finançament de la llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Majoria absoluta. VF: UAM, PxC, IC-EUiA-Entesa, PSC, ERC i CiU. Abstenció: PP.

15.- Moció del PSC a favor del manifest dels corresponsals de Catalunya Ràdio. Unanimitat.

16.- Moció de PxC instant les entitats financeres moroses a pagar les quotes de les comunitats de propietaris. Majoria absoluta. VF: UAM, PxC, IC-EUiA-Entesa, PSC, Sr. Josep Maurenza (PP), ERC i CiU. AbstencióAbstenció: Manuel G. Pavón (PP).

17.- Moció de PxC en defensa del model comercial català. Majoria absoluta. VF: PxC, UAM, PSC, ERC i CiU. AbstencióAbstenció: IC-EUiA-Entesa, Sra. MJ Escuin (PSC) i PP.

18.- Moció de l’Associació de Municipis per la Independència sobre la sobIrania fiscal de Catalunya. Majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstenció: UAM. VC:  PP, IC-EUiA-Entesa, PxC i PSC.

19.- Moció de l’Associació de Municipis per la Independència per demanar la supressió de la delegació i subdelegació del govern espanyol a Catalunya. Majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstenció: PSC, UAM, EUiA-Entesa. VC:  PP i PxC.

20.- Moció d’ICV-EUiA-EPM  per sol·licitar l’aprovació d’una llei pel mínim vital de les persones. Unanimitat.

21.- Control d’òrgans de govern

22.- Precs i preguntes.