Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2011-2014) > Sessió Pública Ordinària - 30 GENER 2013

Sessió Pública Ordinària - 30 GENER 2013

Sessió Pública Ordinària - 30 GENER 2013

Dimecres 30 de gener de 2013, 21 hores, Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. L’acta del 28/11/2012 s’aprova per unanimitat i l’acta del 19/12/2012 s’aprova per unanimitat.

2.- Ratificació de l’acord número 19 de la JGL de 3 de desembre de 2012 sobre adhesió al nou conveni marc per a la recollida de residus d’aparells elèctrics i electrònics. Majoria Absoluta. VF: CiU, ERC, PSC, PP, PxC, UAM. Abstenció: IC-EUiA-Entesa.

3.- Ratificació de l’acord número 23 de la JGL de 3 de desembre de 2012 sobre pròrroga del conveni de col•laboració interadministrativa amb ICASS del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Majoria Absoluta. VF: CiU, ERC, PSC, PP, UAM, PxC. Abstenció: IC-EUiA-Entesa.

4.- Aprovació inicial del pressupost pel 2013. Majoria Absoluta. VF: CiU, ERC. Abstenció: PxC VC: PSC, PP, UAM, IC-EUiA-Entesa.

5.- Elecció del jutge de pau titular i substitut. Majoria Absoluta. VF: CiU, ERC, UAM. Abstenció: PSC, PP, PxC, IC-EUiA-Entesa.

6.- Aprovació del conveni amb la Generalitat de Catalunya per al sosteniment de centres educatius de primer cicle d’educació infantil per al curs 2011-2012. Majoria Absoluta. VF: CiU, ERC, PP. Abstenció: PSC, UAM, PxC, IC-EUiA-Entesa.

7.- Aprovació del conveni de col•laboració amb Creu Roja Anoia per al 2013. Majoria Absoluta. VF: CiU, ERC, PSC, PP, UAM. Abstenció: PxC, IC-EUiA-Entesa.

8.- Informe de la modificació de les tarifes d’aigua d’IPSA. Majoria Absoluta. VF: CiU, ERC, Abstenció: PxC. VC: PSC, PP, UAM, IC-EUiA-Entesa.

9.- Moció en defensa del català i el model d’immersió lingüítica a l’escola. Majoria Absoluta. VF: CiU, ERC, PSC, UAM, IC-EUiA-Entesa. Abstenció: PxC.VC: PP

10.- Moció d’adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya. Majoria Absoluta. VF: CiU, ERC. Abstenció: PSC, UAM. VC: PxC, IC-EUiA-Entesa i de la regidora MJ Escuin.

11.- Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA-EPM per a declarar Piera municipi lliure de la tècnica de fractura hidràulica horitzontal, coneguda com a Fracking. Majoria Absoluta. VF: CiU, ERC, PSC, PxC, UAM, IC-EUiA-Entesa. VC: del regidor Manuel G. Pavón.

12.- Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA-EPM sol•licitant deixar sense efecte la concessió de privatització dels serveis Ter-Llobregat i el manteniment de la prestació per l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat. Desestimada. VF: PSC, UAM, PxC, IC-EUiA-Entesa. VC: CiU, ERC, PP.

13.- Control d’òrgans de govern.

14.- Precs i preguntes.