Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2011-2014) > Sessió Pública Ordinària - 30 NOVEMBRE 2011

Sessió Pública Ordinària - 30 NOVEMBRE 2011

Dimecres 30 de novembre de 2011 21.00h Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera

Sessió que compta amb l'hora prèvia per atendre les preguntes del públic assistent.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. Unanimitat
2.- Ratificació de l’acord núm. 30 de la Junta de Govern Local de 7 novembre de 2011.
Majoria Absoluta VF:CiU,PSC,ERC,PP,PxC i UAM  VC:ICV-EUiA-E
3.- Ratificació de l’acord núm 37 de la Junta de Govern Local de 26 de setembre de 2011 sobre sol·licitud d’una subvenció.
Majoria Absoluta VF:CiU,PSC,ERC,PP,PxC i UAM  Abst:ICV-EUiA-E
4.- Aprovació de la distribució del Fons de cooperació local de Catalunya de l’any 2011.
Majoria Absoluta VF:CiU,PSC,ERC,PP,PxC i UAM  Abst:ICV-EUiA-E
5.- Aprovació inicial del reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals de Piera.
Majoria Absoluta VF:CiU,ERC i UAM  VC:ICV-EUiA-E Abst:PSC,PP i PxC
6.- Estimació parcial recurs contra l’aprovació del Compte General del Pressupost de 2010.
Majoria Absoluta VF:CiU i ERC Abst:PxC,PSC VC:PP,ICV-EUiA-E i UAM
7.- Resolució del conveni d’autorització d’ús de data 28 d’agost de 2008.
Majoria Absoluta VF:CiU,PSC,ERC,PxC i UAM Abst:ICV-EUiA-E VC:PP
8.- Aprovació del conveni de cessió d’una finca per execució de la rotonda.
Majoria Absoluta VF:CiU,ERC i PSC Abst:PP VC:ICV-EUiA-E, UAM i PxC
9.- Aprovació del tercer protocol addicional al conveni de 22 de setembre de 2008 entre el departament de Política Territorial i Obres Públiques, l’autoritat del Transport Metropolità i l’empresa Montferri Hermanos, SL, per a la millora del servei de transport de viatgers.
Majoria Absoluta VF:CiU,PSC, ERC, Maurenza (PP) Abst:PxC, UAM i Manuel González Pavón (PP) VC:ICV-EUiA-E
10.- Aprovació del nou conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior per a la cessió del programari SIPCAT.
Majoria Absoluta VF:CiU,ERC,PP i ICV-EUiA-E Abst:PSC,PxC i UAM
11.- Moció de PxC per instar al govern de l’Estat que no signi el conveni bilateral amb el Marroc que atorgaria el vot a les eleccions locals als immigrants marroquins. Desestimada VF:PxC VC:CiU,PSC,ERC,PP,UAM i ICV-EUiA-E
12.- Moció d’ICV-EUiA-E sobre la renda mínima d’inserció. Majoria Absoluta VF:CiU,PSC,UAM,ERC,PP i ICV-EUiA-E VC:PXC
13.- Moció d’ICV-EUiA-E per reclamar un referèndum sobre la reforma de la Constitució. Retirada
14.-
Moció de PxC contra les retallades de la Generalitat a les llars d’infants. Unanimitat
15.- Moció d’ICV-EUiA-EPM, PSC, UAM, CIU i ERC per commemorar el dia internacional per a l’eradicació de la violència vers les dones. Unanimitat
16.- Control d’òrgans de govern.
17.- Precs i preguntes.