Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2019 > Sessió Pública Extraordinària - 15 de juny de 2019

Sessió Pública Extraordinària - 15 de juny de 2019

Sessió pública extraòrdinaria, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera, a les 12 hores:    

ORDRE DEL DIA

Punt únic.- Constitució del nou Ajuntament.