Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2015 > Sessió Pública Extraordinària - 18 DE MAIG DE 2015

Sessió Pública Extraordinària - 18 DE MAIG DE 2015

Sala de Plens - 21 h

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. Sessions del 25 de març i del 27 d'abril s'aproven per unanimitat.
2. Expedient número 3 de modificació de crèdits en el pressuport general vigent. Aprovat per majoria absoluta. VF: CiU, ERC i Sr. Manuel G. Pavón (grup no adscrit). Abstencions: PSC, PP, PxC, UAM i ICV-EUiA-Entesa.