Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2015 > Sessió Pública Ordinària - 28 DE GENER DE 2015

Sessió Pública Ordinària - 28 DE GENER DE 2015

Sala de Plens - 21 h

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. Les actes del ple ordinari del 26 de novembre de 2014 i del ple extraoedinari del 22 de desembre de 2014 s'aproven per unanimitat.

2.- Ratificació de l’acord núm. 28 de la Junta de Govern Local de 1 de desembre de 2014, aprovació addenda de pròrroga del conveni amb l’Agència de l’habitatge de Catalunya. S'aprova per majoria absoluta. VF: UAM, PxC, PP, ERC i CiU. Abstencions: PSC i IV-EUiA-Entesa

3.- Ratificació de l’acord núm. 32 de la Junta de Govern Local de 29-12-2014 annex de conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia per la prestació del servei de recollida selectiva. Punt retirat de l'ordre del dia.

4.- Ratificació de l’acord núm. 33 de la Junta de Govern Local de 29-12-2014 conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia per la prestació del servei d’atenció a les persones. S'aprova per majoria absoluta. VF: UAM, PxC, PP, ERC i CiU. Abstencions: IV-EUiA-Entesa i PSC.

5.- Aprovació de la modificació dels Estatuts del consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació d’Igualada. S'aprova per majoria absoluta. VF: UAM, PP, ERC i CiU. Abstencions: PxC, IV-EUiA-Entesa i PSC.

6.- Aprovació de la modificació dels Estatuts del consorci Localret.S'aprova per majoria absoluta. VF: Sr. Manuel G. Pavón (PP), ERC i CiU. Abstencions: UAM, PxC, Sr. José Maurenza (PP), IV-EUiA-Entesa i PSC.

7.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Anoia pel finançament del transport escolar no obligatori del curs 2008-2009.S'aprova per majoria absoluta. VF: Sr. Manuel G. Pavón (PP), ERC i CiU. Abstencions: UAM, PxC, Sr. José Maurenza (PP), IV-EUiA-Entesa i PSC.

8.- Modificació de l’ordenança reguladora de la concessió d’ajuts extraordinaris per rehabilitació de façanes i instal·lació d’ascensors dels edificis inclosos dins l’àmbit delimitat pel pla de barris. S'aprova per majoria abosluta. VF: UAM, PSC, ERC i CiU. Abstencions: PxC, IV-EUiA-Entesa, Sr. José Maurenza (PP). VC: Sr. Manuel G. Pavón (PP).

9.- Moció del grup municipal PSC per reclamar la responsabilitat de la Generalitat en el manteniment del servei públic de les escoles bressol municipals. S'aprova per unanimitat.

10.- Moció del grup municipal PSC d’impuls a les polítiques de sensibilització per desmuntar rumors enfront la diversitat i en pro de la convivència a Catalunya. S'aprova per majoria absoluta. VF: UAM, Sr. José maurenza (PP), IV-EUiA-Entesa, PSC, ERC i CiU. VC: PxC i Sr. Manuel G. Pavón (PP).

11.- Moció del grup municipal PxC per demanar una rebaixa de l’IVA en els productes infantils. S'aprova per majoria absoluta. VF: PxC, ERC, CiU i IV-EUiA-Entesa. Abstencions: UAM i PP. VC: PSC.

12.- Moció del grup municipal ICV-EUiA-E sobre fiscalitat, tarifació social i justícia social a Piera. Es desestima la moció. VF: PSC, UAM, PxC i IV-EUiA -Entesa. Abstencions: PP. VC: CiU i ERC.

13.- Moció del grup municipal ICV-EUiA-E  de suport a la Iniciativa Legislativa Popular per fer front a l’emergència Habitacional i la Pobresa Energètica. S'aprova per unanimitat.

14.- Control d’òrgans de govern.

15.- Precs i preguntes.