Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2016 > Sessió Pública Extraordinària - 26 d'octubre de 2016

Sessió Pública Extraordinària - 26 d'octubre de 2016

Sala de plens, a les 21 h

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.S'aprova per majoria absoluta. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i CiUVC: PSC, AED, GP i PP.

2.- Aprovació definitiva del compte general del pressupost de 2015.S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. VC: AED.Abstenció: PSC, GP i PP.

3.- Reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2016.S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstenció: PSC, AED, GP i PP.

4.- Aprovació de la modificació de pressupost 5/2016, de transferència de crèdit.S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. VC: PSC.Abstenció: AED, GP i PP.

5.- Modificació d’ordenances fiscals pel 2017. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU i PP. VC: PSC, AED. Abstenció: GP


Disponible l'àudio complet a continuació: