Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2016 > Sessió Pública Ordinària - 25 de maig de 2016

Sessió Pública Ordinària - 25 de maig de 2016

Sala de plens, a les 21h

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta anterior. S'aprova per unanimitat.

2.- Ratificació de l’acord núm. 11 de la Junta de Govern Local de 04-04-2016 aprovació de conveni amb l’entitat Falcons de Piera. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU, PSC, GP i PP. Abstencions: AED.

3.- Ratificació de l’acord núm. 12 de la Junta de Govern Local de 04-04-2016 aprovació de conveni amb l’entitat Art a l’Abast. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, CiU, PSC, GP i PP. Abstencions: AED.

4.- Ratificació de l’acord núm. 13 de la Junta de Govern Local de 04-04-2016 aprovació de conveni amb l’entitat  Associació Amics del Pubillatge. VF: ERC, CiU, PSC i PP. Abstencions: AED i GP.

5.- Proposta dels grups municipals PSC, AED, GP i PP per crear la comissió informativa de Especifica de Seguretat. S'aprova per unanimitat.

6.- Delegació en la Junta de Govern Local de la competència per a dur a terme el sorteig públic per a la designació dels membres de les meses electorals. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, CiU, i PP. Abstencions: PSC, AED i GP.

7.- Aprovació inicial del pla estratègic de subvencions. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, CiU, i PP. Abstencions: PSC, AED i GP.

8.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2016. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i CiU. Abstencions: PSC, AED, GP i PP.

9.-Moció del grup municipal Ara és Demà en defensa de les lluites contra la pobresa energètica i l’emergència habitacional.S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, CiU, PSC, AED i GP. Abstencions: PP.

10.- Moció per demanar el traspàs íntegre a la Generalitat de Catalunya de les línies ferroviàries interiors de Catalunya.S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, CiU, PSC i GP. Abstencions: AED i PP.

11.- Moció del grup municipal de PSC de suport a una llei d’aprofitament dels excedents alimentaris. S'aprova per unanimitat.

12.- Moció dels grups municipals PP, PSC, AED i GP per a la creació d’una taula local d'ocupació.S'aprova per unanimitat.

13.- Moció dels grups municipals de CiU i ERC per al desdoblament urgent de la carretera B-224 de Martorell a Capellades.S'aprova per unanimitat.

14.- Es presenta una mocó d'urgència per part del PP sobre la inconveniencia d'haver acceptat la visita d'Arnaldo Otegui al Parlament de Catalunya. Es desestima. VF: AED i PP. VC: ERC i CiU. Abstencions: PSC i GP.

15.- Control d’òrgans de Govern.

16.- Precs i preguntes.