Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2016 > Sessió Pública Ordinària - 28 de setembre de 2016

Sessió Pública Ordinària - 28 de setembre de 2016

Sala de plens, a les 21 h

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i CiU VC: PSC, AED, GP i PP.

2.- Ratificació de l’acord núm. 20 de la Junta de Govern Local de 18-07-2016 d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Català pel desenvolupament local. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, CiU, AED, GP i PP Abstenció: PSC.

3.- Ratificació de l’acord núm. 45 de la Junta de Govern Local de 01-08-2016 aprovació de l’addenda econòmica del conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat per al Pla Educatiu d’entorn 2016-2017. S'aprova per unanimitat.

4.- Ratificació de l’acord núm. 46 de la Junta de Govern Local de 01-08-2016 aprovació de conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat per al Projecte Popet. S'aprova per unanimitat.

5.- Ratificació de l’acord núm. 31 de la Junta de Govern Local de 29/08/2016 d’aprovació del text refós de delimitació de la trama urbana consolidada. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, CiU i PP Abstenció: PSC, AED i GP.

6.- Ratificació de l’acord núm. 13 de la Junta de Govern Local de 29/08/2016 d’aprovació de conveni amb l’Agrupació de Defensa Forestal de Piera. S'aprova per unanimitat.

7.- Ratificació de l’acord núm. 14 de la Junta de Govern Local de 29/08/2016 d’aprovació de conveni de col·laboració amb l’Agrupació de Defensa Forestal de Piera.S'aprova per unanimitat.

8.- Aprovació de la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de reparació del planell de cobertura del gimnàs a l’Institut Guinovarda de Piera.S'aprova per unanimitat.

9.- Aprovació definitiva dels plecs de clàusules per a la contractació del servei de gestió de la piscina municipal i convocatòria de la licitació. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, CiU, AED, GP i PP. Abstenció: PSC.

10.- Moció de PP sobre el conflicte entre el Parlament de Catalunya i el Tribunal Constitucional. Es desestima. VF: PP. VC: ERC, CiU i AED. Abstenció: PSC i GP.

11.- Control d’òrgans de Govern.

12.- Precs i preguntes.


Disponible l'àudio complet a continuació: