Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2016 > Sessió Pública Ordinària- 30 de novembre de 2016

Sessió Pública Ordinària- 30 de novembre de 2016

Sala de plens, a les 21 h

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, CiU. VC: PSC, AED, GP i PP.

2.- Ratificació de l’acord núm. 36 de la Junta de Govern Local de 26-09-2016, subvenció Projecte Treball als Barris del Servei Ocupació de Catalunya. S'aprova per unanimitat.

3.- Ratificació de l’acord núm. 17 de la Junta de Govern Local de 7 de novembre de 2016, aprovació conveni marc de continuïtat de la xarxa Intermunicipal de Transició Escola-Treball de l’Anoia Sud. S'aprova per unanimitat.

4.- Ratificació de l’acord núm. 32 de la Junta de Govern Local de 14 de novembre de 2016, aprovació de la clàusula addicional tercera amb el Servei Català de la Salut, pel consultori de Sant Jaume Sesoliveres. S'aprova per unanimitat.

5.- Ratificació de l’acord núm. 33 de la Junta de Govern Local de 14 de novembre de 2016, aprovació d’addenda de pròrroga del conveni  amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, Ferrocarrils de la Generalitat i l’empresa Montferri Hermanos, S.L., en matèria de transports. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, CiU, PSC i GP. Abstenció: AED, PP.

6.- Ratificació de l’acord núm. 34 de la Junta de Govern Local de 14 de novembre de 2016, aprovació d’addenda de pròrroga al conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. S'aprova per unanimitat.

7.- Proposta d’adjudicació de la gestió de la piscina municipal. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, CiU i PP. Abstenció: GP VC: AED i PSC.

8.- Aprovació de la modificació de pressupost 7/2016 de crèdit extraordinari. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, CiU i PP. Abstenció: GP, AED i PSC.

9.- Manifest institucional dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Tots els regidors del consistori hi donen suport.

10.- Moció del grup municipal Ara és Demà de apoyo a la proposición de ley para la aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local presentada en el Congreso de los Diputados. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, CiU, AED, PSC i GP. VC: PP.

11.- Moció del grup municipal del PP per impulsar campanyes que evitin la presència d’excrements de gossos als espais públics. S'aprova per unanimitat.

12.- Moció del grup municipal de PSC sobre pressupostos de la Generalitat de Catalunya. S'aprova per majoria simpleVF: PSC i AED. Abstenció: ERC, CiU i GP VC: PP.

13.- Moció del grup municipal de PSC per reclamar mesures urgents per pal·liar els efectes i radicar la pobresa energètica. S'aprova per unanimitat.

14.- Control d’òrgans de Govern.

15.- Precs i preguntes.


Disponible l'àudio complet a continuació: