Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2017 > Sessió Pública Extraordinària- 18 d'octubre de 2017

Sessió Pública Extraordinària- 18 d'octubre de 2017

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i PDCAT. VC: PSC, AED, GP i PP

2.- Proposta de modificació de les ordenances fiscals per al 2018.

S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i PDCAT. Abstencions: PSC, AED, GP i PP

3.- Aprovació provisional de la modificació del pressupost 9/2017

S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i PDCAT. Abstencions: PSC, AED, GP i PP

4.- Aprovació del text refós del POUM.

S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i PDCAT. VC: AED. Abstencions: PSC, GP i PP


Disponible l'àudio complet a continuació: