Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2017 > Sessió Pública Extraordinària-19 de desembre 2017

Sessió Pública Extraordinària-19 de desembre 2017

Sala de plens, a les 16 h

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per al 2018.

S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i PDCAT. VC: PSC, AED, GP i PP.

2.- Aprovació provisional de l’ordenança de preus públics pels serveis de la piscina municipal.

S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i PDCAT. VC: AED, GP i PP. Abstencions: PSC.

3.- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança de gestió de residus de Piera.

S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, PDCAT, GP i PP. Abstencions: PSC i AED.