Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2017 > Sessió Pública Extraordinària - 25 d'octubre de 2017

Sessió Pública Extraordinària - 25 d'octubre de 2017

ORDRE DEL DIA

Punt únic.- Moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya.

S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, PDCAT, PSC, AED i GP (1 membre)  VC: PP Abstencions: GP (1 membre)


Disponible l'àudio complet a continuació: