Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2017 > Sessió Pública Ordinària - 29 de novembre de 2017

Sessió Pública Ordinària - 29 de novembre de 2017

Sala de plens, a les 21 h

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i PDCAT. VC: PSC, AED, GP i PP

2.- Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 2/2017.

S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i PDCAT. Abstencions: PSC, AED, GP i PP

3.- Aprovació de l’expedient de modificació de la valoració de llocs de treball 2017.

S'aprova per majoria absolutaVF: ERC ,PDCAT i PP. Abstencions: PSC, AED i GP

4.- Aprovació provisional del pressupost general de l’exercici 2018.

S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i PDCAT. VC: PSC i AED. Abstencions: GP i PP

5.- Moció del PSC amb motiu del 25N, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

S'aprova per unanimitat.

6.- Control d’òrgans de govern

7.- Precs i preguntes.


Disponible l'àudio complet a continuació: