Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2017 > Sessió Pública Ordinària- 26 de juliol de 2017

Sessió Pública Ordinària- 26 de juliol de 2017

Sala de plens, a les 21 h

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. VC: PSC, AED, GP i PP.

2.- Ratificació de l’acord número 22 de la JGL de 10 de juliol de 2017 d’aprovació de les dues festes locals pel 2018. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU, PSC, GP i PP. Abstenció: AED.

3.- Aprovació definitiva de la modificació de pressupost 5/2017. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstenció: PSC, AED, GP i PP.

4.- Aprovació provisional de la modificació de pressupost 6/2017. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstenció: PSC, AED, GP i PP.

5.- Moció del grup municipal del PP rebutjant referèndum il·legal per al proper dia 1 d’octubre. Es desestima. VF: PP. VC: ERC, CiU i AED. Abstenció: PSC i GP.

6.- Moció del grup municipal Ara és Demà a favor de l’elaboració d’un codi de conducta i bones pràctiques de l’Ajuntament de Piera. S'aprova per unanimitat.

7. - Control d’òrgans de Govern

8.- Precs i preguntes.

Disponible l'àudio complet a continuació: