Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2018 > Sessió Pública Extraordinària - 18 d'octubre de 2018

Sessió Pública Extraordinària - 18 d'octubre de 2018

Sala de Plens, a les 14 h

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals 2018. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, PDCAT i PP. Abstenció: PSC, AED i GP. 

2.-. Aprovació de l'expedient 16/2018 de modificació de crèdits en el pressupost vigent. S'aprova per unanimitat.

3.- Aprovació de l'expedient 17/2018 de modificació de transferència de crèdits en el pressupost vigent. S'aprova per unanimitat.

4.- Aprovació per urgència de la prorrogració de la llei de barris fins l'any 2020. S'aprova per unanimitat.