Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2018 > Sessió Pública Extraordinària - 21 de febrer de 2018

Sessió Pública Extraordinària - 21 de febrer de 2018

Sala de Plens, a les 18 h

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació del nou text refós del POUM. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i PDCAT. VC: AED. Abstencions: PSC, GP i PP