Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2018 > Sessió Pública Ordinària - 30 de maig de 2018

Sessió Pública Ordinària - 30 de maig de 2018

Sala de Plens, a les 21 h

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. S'aprova per unanimitat.

2.- Presa de possessió de la nova regidora d’Ara És Demà-Entensa.

3.- Ratificació acord núm. 103 de la Junta de Govern Local 16-04-2018 aprovació de les dues festes locals per a l’any 2019. S'aprova per unanimitat.

4.- Modificació dels estatuts de la Societat Municipal per a reconèixer IPSA com a mitjà propi de l’Ajuntament de Piera.S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, PDCAT, AED, GP i PP. Abstenció: PSC. 

5.- Aprovació definitiva del Pla director de l’aigua. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, PDCAT i PP. VC: AED. Abstenció: PSC i GP. 

6.- Aprovació definitiva de l’ordenança reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, PDCAT, PSC, AED i GP. Abstenció: PP. 

7.- Aprovació inicial del Pla Local de Joventut. S'aprova per unanimitat.

8.- Moció en defensa del model sanitari català i la universalització de l’atenció sanitària. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, PDCAT, PSC, AED i GP. VC: PP. 

9.- Moció sobre el Parc Rural del Montserrat i adhesió al Consell Promotor del Parc del Montserrat. S'aprova per unanimitat.

10.- Moció sobre la defensa dels drets de les dones víctimes d’agressions sexuals. S'aprova per unanimitat.

11.- Moció del grup municipal PP sobre la publicació de l’agenda i els viatges dels regidors. S'aprova per unanimitat.

12.- Control d’òrgans de Govern.

13.- Precs i preguntes.

14.- Donar compte de la renúncia de l’Alcalde.

Àudio disponible a continuació: