Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Ordinària - 26 GENER 2011

Sessió Pública Ordinària - 26 GENER 2011

Dimecres 26 de gener de 2011 21.00h Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera

Sessió Ordinària prevista que inclou una hora prèvia per atendre les preguntes dels assistents.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Unanimitat

2.-
Aprovació inicial de pressupost general pel 2011. Majoria Absoluta VF:PSCiERC VC:CiUiPP

3.-
Aprovació provisional del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Majoria Absoluta VF:PSCiERC VC:CiUiPP

4.-
Designació de les entitats més representatives en l’àmbit de la llei de barris. Unanimitat

5.-
Aprovació del nom d’un carrer i una plaça al barri antic de Can Canals. Unanimitat

6.-
Moció per agilitzar les tramitacions per l’obertura d’establiments, activitats econòmiques i altres. Unanimitat

7.-
Moció de suport al sistema de dipòsit i retorn d’envasos. Unanimitat

8.-
Moció de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística a l’escola. Majoria Absoluta VF:PSC,ERCiCiU Abst:PP

9.-
Moció de suport als reglaments per a l’ús de la llengua catalana a les administracions locals. Majoria Absoluta VF:PSC,ERCiCiU Abst:PP

10.-
Control d’òrgans de govern    

11.-
Precs i preguntes

http://www.viladepiera.cat/actualitat/noticies/dissabte-la-festa-de-l-oli