Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Extraordinària - 11 MAIG 2011

Sessió Pública Extraordinària - 11 MAIG 2011

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

1.- Aprovació de les actes de la sessió anteriors. Unanimitat

2.- Ratificació de l’acord núm. 7 de la Junta de Govern Local de 11 d’abril de 2011. Majoria Absoluta VF:PSC,ERC i CiU Abst:PP

3.- Aprovació del conveni urbanístic del PAU 9 i del PAU 10. Unanimitat

4.- Aprovació del conveni d’adquisició de terrenys de la plaça de les Abadesses. Unanimitat

5.- Aprovació de l’expedient número 2 de modificació de crèdits en el pressupost de 2011. Majoria Absoluta VF:PSC i ERC Abst:CiU i PP