Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Extraordinària - 16 JUNY 2010

Sessió Pública Extraordinària - 16 JUNY 2010

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Unanimitat
2.- Expedient número 3 de modificació de crèdits i de la plantilla de personal en el pressupost general vigent. Unanimitat
3.- Reducció de despeses per retribucions i assistències dels càrrecs electes i càrrecs de confiança. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC Abs:CiU/PP
4.- Aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de les autoritzacions i funcionament de les terrasses del terme de Piera. Unanimitat
5.- Aprovació del Programa de participació ciutadana pel Pla d’ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Piera. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC Abs:PP VC:CiU