Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Extraordinària - 23 DESEMBRE 2009

Sessió Pública Extraordinària - 23 DESEMBRE 2009

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Unanimitat

2.- Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2010. Majoria Absoluta VF:PSC i ERC VC:CiU i PP

3.- Aprovació de l’expedient número 8 de modificació de crèdits en el pressupost general vigent. Majoria Absoluta VF:PSC, ERC i PP Abst:CiU

4.- Adscripció de centres de primària al nou SES de Piera. Majoria Absoluta VF:PSC, ERC i PP Abst:CiU