Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Extraordinària - 24 FEBRER 2010

Sessió Pública Extraordinària - 24 FEBRER 2010

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Unanimitat

2.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Anoia per a la prestació de serveis de l’àrea d’atenció a les persones. Unanimitat

3.- Aprovació del conveni amb Font-Galí, S.L. pel servei de recollida d’animals. Unanimitat

4.- Aprovació del conveni de col·laboració amb Creu Roja Anoia. Unanimitat

5.- Modificació de l’ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal.
Majoria Absoluta. VF:ERC/PSC VC:CiU/PP

6.- Aprovació de la creació i constitució del Consorci del govern territorial de la Salut de l’Anoia, els seus Estatuts i ratificació del pacte de la salut per l’Anoia i el pacte de representació local. Unanimitat

7.- Aprovació del plec de clàusules d’explotació del servei d’abastament d’aigua en baixa a una part del municipi de Piera i el procediment per la seva adjudicació. Unanimitat

8.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars per a la contractació conjunta d’elaboració de projecte execució d’obres i gestió d’equipament esportiu públic (Can Bonastre). Unanimitat

9.- Aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.Majoria Absoluta. VF:ERC/PSC Abst:CiU/PP