Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Extraordinària - 30 JUNY 2008

Sessió Pública Extraordinària - 30 JUNY 2008

Dilluns 30 de juny de 2008 21:00h Sala d'Actes de l'Ajuntament de Piera.

Sessió Extraordinària.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

VF:Vots a favor Abst:Abstenció VC:Vots en contra

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. Unanimitat
2.- Aprovació del plec de clàusules particulars per a la contractació de la gestió del servei de llar d'infants municipal.
Majoria Absoluta VF:PSC/ERC Abs:CiU/PP
3.- Aprovació del conveni de col·laboració amb la Societat Foment.
Majoria Absoluta VF:PSC/ERC/PP Abs:CiU
4.- Aprovació del conveni urbanístic amb el Sr. Pau Mora.
Majoria Absoluta VF:PSC/ERC/CiU Abs:PP
5.- Aprovació provisional del Pla Parcial AI-47 El Bedorc.
Majoria Absoluta VF:PSC/ERC Abs:CiU/PP