Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Extraordinària - 5 NOVEMBRE 2008

Sessió Pública Extraordinària - 5 NOVEMBRE 2008

Dimecres 5 de novembre de 2008 21:00h Sala d'Actes de l'Ajuntament de Piera.

Sessió Extraordinària d'1 hora i mitja de durada.

ORDRE DEL DIA I VOTACIONS:

VF:Vots a favor Abst:Abstenció VC:Vots en contra

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. Unanimitat

2.- Designació dels membres del Consell d'Administració del Servei Municipal de Televisió (PTV). Unanimitat

3.- Designació dels membres del Patronat de l'Emissora Municipal. Unanimitat

4.- Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals per al 2009. Majoria Absoluta VF:PSC i ERC VC:CIU i PP

5.- Aprovació de l'expedient número 5 de modificació de crèdits en el pressupost general vigent.
Majoria Absoluta
VF:PSC, ERC i PP VC:CIU