Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Extraordinària - 8 JUNY 2011

Sessió Pública Extraordinària - 8 JUNY 2011

ORDRE DEL DIA:

Punt únic.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.