Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Ordinària - 25 MARÇ 2009

Sessió Pública Ordinària - 25 MARÇ 2009

Dimecres 25 de març de 2009 21.00h Sala d'Actes de l'Ajuntament de Piera

Sessió Ordinària prevista que inclou una hora prèvia per atendre les preguntes dels assistents.

ORDRE DEL DIA I VOTACIONS:

VF:Vots a favor Abst:Abstencions VC:Vots en contra
1.-
Aprovació de l'acta de la sessió anterior. Unanimitat
2.- Ratificació de l'acord núm. 43 de la JGL de 09/02/09 d'aprovació de conveni amb la Diputació de Barcelona sobre XISSAP.
Majoria Absoluta VF:PSC ERC CIU Abst:PP
3.- Ratificació de l'acord núm. 22 de la JGL de 16/02/09 d'aprovació de conveni amb el Sr. Josep Samsó Esteve sobre adquisició d'un terreny. Unanimitat
4.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per a la construcció d'una infraestructura de telecomunicacions. Punt retirat
5.- Aprovació del compte de la gestió recaptatòria de l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2008. Unanimitat
6.- Aprovació del compte de la gestió recaptatòria de multes de l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2008. Unanimitat
7.- Aprovació de la imposició i ordenació de les contribucions especials per a l'execució de les obres d'urbanització del carrer onze de setembre al casc urbà.
Majoria Absoluta VF:PSC ERC VC:CIU PP.
8.- Informe de les tarifes d'aigua d'IPSA. Majoria Absoluta VF:PSC ERC PP VC:CIU.
9.- Aprovació del conveni de col·laboració amb Creu Roja Anoia pel 2009.Unanimitat
10.- Aprovació del text refós del projecte modificat de Can Bonastre.Majoria Absoluta VF:PSC ERC VC:CIU PP
11.- Aprovació definitiva de l'ordenança de circulació. Unanimitat
12.- Aprovació definitiva de l'ordenança de gestió de residus. Unanimitat
13.- Aprovació inicial del nou document del Pla Especial de reordenació de la Unitat Residència del Sector AI-47.
Unanimitat

14.- Aprovació del nom de dues places del nucli urbà. Unanimitat
15.- Moció per sol·licitar la Creu de Sant Jordi per a l'antic gremi de traginers d'Igualada. Unanimitat
16.- Moció per celebrar el 78è. Aniversari de la II República. Majoria Absoluta VF:PSC ERC CIU Abst:PP
Moció d'urgència (unanimitat) en relació al transport escolar a Piera. Unanimitat
17.- Control d'òrgans de govern.
18.- Precs i preguntes.