Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Ordinària - 25 NOVEMBRE 2009

Sessió Pública Ordinària - 25 NOVEMBRE 2009

Dimecres 25 de novembre de 2009 21.00h Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera

Sessió Ordinària prevista que inclou una hora prèvia per atendre les preguntes dels assistents.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. Unanimitat
2.- Ratificació de l'acord núm. 31 de la Junta de Govern Local de 05-10-2009 de sol·licitud de subvencions per a la regularització i millora d'urbanitzacions.Unanimitat
3.- Ratificació de l'acord núm. 35 de la Junta de Govern Local de 05-10-2009 sobre acceptació d'ajuts per al funcionament de la llar d'infants. Unanimitat
4.- Ratificació de l'acord núm. 33 de la Junta de Govern Local de 26-10-2009 sobre sol·licitud de subvenció per a projectes de dinamització territorial. Unanimitat
5.- Ratificació de l'acord núm. 26 de la Junta de Govern Local de 26-10-2009 d'aprovació del conveni de col·laboració amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Generalitat de Catalunya. Unanimitat
6.- Ratificació de l'acord núm. 28 de la Junta de Govern Local de 02-11-2009 sobre adhesió al Pla d'execució anual de les accions ocupacionals i de desenvolupament local. Unanimitat
7.- Ratificació del decret d'Alcaldia de 10-11-2009 de modificació de la Comissió de delimitació. Unanimitat
8.- Aprovació de l'addenda al conveni amb el Departament d'Educació de creació d'una llar d'infants pública de titularitat municipal. Unanimitat
9.- Ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona i confirmació i clarificació de l'abast dels acords anteriors. Unanimitat
10.- Aprovació de la bonificació de l'impost de construccions de l'Escola Acadèmia Apiària. Unanimitat
11.- Aprovació del conveni de 24-10-2009 amb el Sr. Josep Samsó Esteve per a l'obtenció d'un terreny per la instal·lació d'una antena. Unanimitat
12.- Acceptació d'ajuts i normativa del Pla únic d'obres i serveis per a la construcció d'un col·lector al carrer de l'Amor. Unanimitat
13.- Aprovació dels plecs de condicions tècniques i administratives per a la contractació del servei de manteniment de l'enllumenat públic de Piera. Unanimitat
14.- Control d'òrgans de govern.
Moció d'urgència (Unanimitat). Concessió de la gestió de les instal·lacions esportives de la Piscina Municipal. Unanimitat
15.- Precs i preguntes.