Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Ordinària - 26 MAIG 2010

Sessió Pública Ordinària - 26 MAIG 2010

Dimecres 26 de maig de 2010 21.00h Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera

Sessió Ordinària prevista que inclou una hora prèvia per atendre les preguntes dels assistents.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Unanimitat
2.- Ratificació de l’acord núm. 39 de la Junta de Govern Local de 07/04/2010 sobre sol·licitud del “Projecte d’intervenció integral al nucli antic de Piera als ajuts per a barris”. Unanimitat
3.- Ratificació de l’acord núm. 30 de la Junta de Govern Local de 12/04/2010 sobre sol·licitud de subvenció per promoure accions de sostenibilitat local per l’any 2010. Unanimitat
4.- Ratificació de l’acord núm. 31 de la Junta de Govern Local de 12/04/2010 sobre sol·licitud de subvenció pel “Projecte d’intervenció del camí Romeu adequació per al vianant i bicicleta” dins la convocatòria per a actuacions de millora paisatgística. Unanimitat
5.- Ratificació de l’acord núm. 31 de la Junta de Govern Local de 19/04/2010 sobre sol·licitud al Pla Extraordinari d’Ocupació Local, projecte impuls. Unanimitat
6.- Aprovació de la distribució de la participació en el Fons de Cooperació Local de Catalunya 2010. Unanimitat
7.- Aprovació de l’adhesió al conveni d’interoperabilitat de sistemes d’informació entre administracions públiques. Unanimitat
8.- Proposta d’adjudicació de la gestió del servei d’abastament d’aigua domiciliària a una part del terme. Unanimitat
9.- Moció sobre l’etiquetatge en català dels productes alimentaris consumits per l’ajuntament. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC Abs:CiU/PP
10.- Moció sol·licitant la implantació de trens semidirectes entre Igualada i Barcelona. Unanimitat
11.- Control d’òrgans de govern.
12.- Precs i preguntes.