Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Ordinària - 26 NOVEMBRE 2008

Sessió Pública Ordinària - 26 NOVEMBRE 2008

Dimecres 26 de novembre de 2008 21:00h Sala d'Actes de l'Ajuntament de Piera

Última sessió ordinària prevista abans d'acabar l'any amb retransmissió en directe per Ràdio Piera.

ORDRE DEL DIA I VOTACIONS:

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Unanimitat

2.- Ratificació de l'acord núm. 22 de la Junta de Govern Local de 3-11-2008 sobre canvi d'ajuts del POUSC.
Unanimitat

3.- Ratificació del conveni de col·laboració amb el Servei Català de la Salut per a garantir l'atenció sanitària de qualitat.
Majoria Absoluta
VF:PSC i ERC VC:CIU i PP
4.- Aprovació de l'acta de delimitació entre els termes municipals de Piera i Sant Llorenç d'Hortons.
Unanimitat

5.- Aprovació de l'acta de delimitació entre els termes municipals de Piera i Hostalets de Pierola.
Unanimitat

6.- Aprovació dels convenis de personal funcionari i personal laboral de la Corporació.
Unanimitat

7.- Aprovació del conveni amb el Departament de Justícia, la FMC i l'ACM sobre col·laboració en execució de programes.
Unanimitat
8.- Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases pel curs 2008-2009.
Unanimitat

9.- Aprovació del conveni de col·laboració amb Pierestiu pel curs 2008-2009.
Unanimitat

10.- Aprovació inicial de l'ordenança de gestió de residus.
Unanimitat

11.- Aprovació inicial de l'ordenança de circulació.
Unanimitat
12.- Aprovació inicial de l'ordenança del registre municipal de testament vital.
Unanimitat

13.- Aprovació inicial de l'ordenança general de subvencions.
Unanimitat

14.- Aprovació definitiva del Projecte complementari del Projecte d'urbanització del barri de Can Bonastre.
Majoria Absoluta
VF:PSC i ERC VC:CIU i PP
15.- Proposta per donar nom als nous carrers del polígon UC-14.
Unanimitat

16.- Moció per a la declaració de la sardana com a "dansa nacional de Catalunya".
Unanimitat

17.- Moció per demanar l'arranjament de diversos carrers del nucli de Piera.
Desestimada VC:PSC i ERC Abst:PP VF:CIU
18.-
Moció per sol·licitar l'aplaçament de les contribucions especials de Can Bonastre.
Desestimada VC:
PSC i ERC VF:CIU i PP
19.- Control d'òrgans de govern.
20.- Precs i preguntes.