Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Ordinària - 27 GENER 2010

Sessió Pública Ordinària - 27 GENER 2010

Dimecres 27 de gener de 2010 21.00h Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera

Sessió Ordinària prevista que inclou una hora prèvia per atendre les preguntes dels assistents.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Unanimitat
2.-
Ratificació de l’acord núm. 32 de la Junta de Govern Local de 19-10-09 d’aprovació del conveni amb el Consorci per a la normalització lingüística pel desenvolupament de programes. Unanimitat
3.- Ratificació de l’acord núm. 36 de la Junta de Govern Local de 23-11-09 sobre sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua. Unanimitat
4.- Ratificació de l’acord núm. 31 de la Junta de Govern Local de 30-11-09 sobre aprovació de conveni amb l’Associació de Dones amb Empenta. Unanimitat
5.- Ratificació de l’acord número 24 de la Junta de Govern Local de 28-12-09 sobre aprovació de conveni amb ADIGSA. Unanimitat
6.- Ratificació del Decret d’Alcaldia de data 28-12-09 sobre aprovació inicial del “Projecte bàsic per a la construcció del pavelló poliesportiu a la zona de la Guinovarda”. Unanimitat
7.- Modificació de l’acord del Ple de 25-11-09 sobre aprovació del conveni de col·laboració amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Generalitat. Unanimitat
8.- Interposició de recurs-contenciós-administratiu contra la resolució del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya en relació a la delimitació entre Piera i els Hostalets de Pierola. Unanimitat
9.- Aprovació dels projectes d’inversió a sol·licitar al Fons estatal pel Foment de l’ocupació i la sostenibilitat.
Majoria Absoluta VF:
PSC,ERC i CiU Abs:PP
10.-
Aprovació del pressupost general pel 2010. Majoria Absoluta VF:PSC i ERC  VC:CiU i PP
11.- Moció per sol·licitar la millora de la comunicació en tren Anoia-Barcelona. Unanimitat
12.- Control d’òrgans de govern.
13.-
Precs i preguntes.

http://www.viladepiera.cat/actualitat/noticies/juga-a-casa